Vedligeholdelse

Græsslåning, hækklipning, lugning af bede, beskæring m.m.

Få en fast aftale om vedligeholdelsesarbejde i haven. Det kan være 3 gange pr. måned, hvis græsset skal slås, eller det kan være en gang om året til vinterbeskæring. Du bestemmer.

Via Jobboligordningen kan der opnås fradrag for lønudgiften til ovenstående arbejde. Fradraget har en værdi på 1/3 af lønudgiften incl. moms. En regning på fx. kr. 3.000 kommer reelt kun til at koste kunden kr. 2.000.

Fradraget gælder ikke anlægsarbejde som fliselægning, anlæg af bede m.m.

Læs mere på www.skat.dk.