Træfældning

Træfældning udføres.

Vanskelige træer fældes i samarbejde med træfælder, der har de nødvendige forsikringer. Opskæring, oprydning  og bortkørsel af affald foretages efter ønske.